Email subject met speciale characters of accenten

Emails versturen kan je eenvoudig doen met PHP en de mail() functie. Een HTML email of emails met characters in een andere taal dan het Nederlands of met characters buiten het ASCII bereik is eenvoudig in te stellen: Content-Type: text/html; charset=utf-8 Maar voor de subject van de email geldt dit niet. Dit komt omdat de…